VRH A

VŠICHNI V REZERVACI NEBO NOVÉM DOMOVĚ
 
17.10.2017
 
PENNY DIANIKA*PL  +  LAGOS RAGISSA*PL
 
DVĚ HOLČIČKY :
seal lynx bicolor - AMY
blue mitted with blaze - AMBER
 
 
A JEDEN KLOUČEK:
blue mitted with blaze - ALEX